Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2015

yzma
Reposted fromNaitlisz Naitlisz
yzma
3344 fd30

Gdy słyszę: "Nie czytam książek". 
Reposted fromLukrecja Lukrecja
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge

March 01 2015

yzma
6830 59ea 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot
yzma
1010 58e5
Reposted frombet-frogger bet-frogger

February 28 2015

yzma
5870 5be7 500
Reposted fromedmund edmund

February 25 2015

yzma
8868 aa25
Reposted fromnazarena nazarena
yzma
9171 d850
Reposted fromdropofsmoke dropofsmoke

February 22 2015

yzma
Reposted fromawezome awezome viaChlebek Chlebek
yzma
3886 f917 500
Reposted from0agus0 0agus0

February 21 2015

yzma
0250 2b59
Reposted fromLuna- Luna-
yzma
1338 fe28 500
Reposted fromrdx rdx
yzma
1840 47b1 500
Reposted fromSchapur Schapur
yzma
1824 2065 500
Reposted fromSchapur Schapur
yzma
1955 6218
Reposted fromkosmata kosmata
yzma
2250 024d
Reposted fromSchapur Schapur
yzma
2520 b1cd
Reposted fromintryga intryga
yzma
2530 1564
Reposted fromtaSowa taSowa
yzma
2607 f7e6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015

February 20 2015

yzma
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Reposted fromadriannak adriannak vialeszekzukowski leszekzukowski
yzma
Reposted fromgruetze gruetze viabanka banka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...